Datový server

Datový server tvoří v síti pro uživatele společný prostor, na který si mohou ukládat svá data a pracovat s nimi. Datový server může být lokální (fyzicky umístěn v síti) nebo vzdálený. Pro spolehlivost a zamezení ztráty dat se využívá zrcadlení disků.

Malým a středním zákazníkům nabízíme realizaci a správu datových uložišť QNAP, pro velké společnosti disková pole HP a DELL.

Databázový server

Na databázový server se ukládají rozsáhlá strukturovaná data a s nimi se následně pracuje. Ukládání, upravování a mazání těchto dat probíhá pomocí systémů řízení báze dat, jimiž jsou MySQL, Microsoft SQL, Oracle, MariaDB, Firebird a jiné. Pro tyto uvedené systémy jsme schopni dodat rozsahem odpovídající výpočetní techniku a zajistit její správu spolu se zálohováním.

Poštovní a kolaborační server

Poštovní a kolaborační server slouží pro zajištění bezpečné emailové komunikace neboli výměně zpráv. Může poskytovat další funkce jako např. vedení kalendáře, evidence úkolů, adresáře kontaktů apod. Naše portfolio řešení poštovních serverů obsahuje:

  • Synacor Zimbra (pro malé a střední podniky)
  • Microsoft Exchange (pro velké společnosti)

Aplikační server

Aplikační server může mít mnoho využití. Většinou se jedná o server, který je specializován na zajištění provozu konkrétní podnikové aplikace popř. více aplikací.

Zálohovací server

Zálohovací server slouží nejenom pro zálohování uživatelských dat z koncových stanic, ale také i dat z jiných serverů např. databázových. Takový server obsluhuje zálohovací software, ve kterém se nastavují vlastnosti záloh.

Zálohovací řešení nabízíme kombinací produktů Symantec Backup Exec spolu s datovými uložišti QNAP nebo diskovými poli HP/DELL.


Předprodejní podpora a objednávky na: prodej@daproq.cz