Záchrana dat

Provádíme záchranu dat ze všech datových nosičů. Zejména to jsou pevné disky, přenosná média (CD, DVD, BR), flash disky, paměťové karty a SSD disky. Úspěšnost a čásová náročnost záchrany dat je závislá na stavu nosiče.


Předprodejní podpora a objednávky na: prodej@daproq.cz