Správa sítě

Správou sítě rozumíme zajištění podpory a vytvoření podmínek pro nepřetržitý chod celé sítě včetně poskytování komplexních služeb.

Námi poskytovaná správa sítě obsahuje tyto jednotlivé služby:

  • Technická podpora 24/7 (vzdáleně, on-site(osobně), tiketový systém)
  • Průběžně akutalizovaná síťová dokumentace
  • Správa inventáře IT
  • Správa licencí
  • Správa koncových stanic (instalace, konfigurace a akutalizace softwarového vybavení, čištění sytému a registrů, profylaxe)
  • Správa serverů
  • Správa tiskáren
  • Správa aktivních prvků (routery, firewally, switche, Wi-Fi, ...)
  • Služba IMAC (Install, Move, Add, Change)

Předprodejní podpora a objednávky na: prodej@daproq.cz